Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

24-та Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация “България” (ИМАБ)

15 Май 2014
-
18 Май 2014

От 15 до 18 май 2014 г. в Хотел "Адмирал" на КК "Златни Пясъци", Варна ще се проведе 24-та Годишна Асамблея на Интернационалната Медицинска Асоциация "България" (ИМАБ).

Като съвместен форум в рамките на Асамблеята ще се проведе и

Първата Международна Конференция на Алумни Клуба на Медицински Университет,

под егидата на Ректора проф. д-р Кр. Иванов.

Всички бивши възпитаници на Медицински Университет - Варна и всички приятели на Университета по света са най-сърдечно поканени да участват в този форум.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА АСАМБЛЕЯТА:

Медицина: Инфекции и Рак - всички аспекти, Varia.

Стоматология: "Съвременен поглед в денталната медицина".

 

НАУЧНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

- лекции (30 мин)

- кратки устни съобщения (10 мин)

- постерни сесиии изложба/ презентации на медицински фирми

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА: 30 април 2014 г.

Формите за регистрация и за изпращане на резюмета можете да свалите от сайта на ИМАБ - http://www.imab-bg.org/

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Кликнете тук