Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Милена Белчева

Публична защита за придобиване на ОНС "Доктор" от д-р Милена Белчева се състоя на 31.01.2019 г. в аудитория "Владимир Иванов" на УМБАЛ "Св. Марина". Тя представи дисертационнен труд на тема: Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска възраст“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3