Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Ден на родилната помощ в Медицински колеж-Варна

На 21 януари 2020 г. в зала А на Медицински колеж-Варна беше отбелязан Денят на родилната помощ. Катедрата по здравни грижи към ФОЗ на МУ-Варна, заедно със студенти от специалност "Акушерка" извършиха традиционния обичай „измиване на ръцете на акушерката". Във фоайето на централния вход на университета беше организиран кът, посветен на празника. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 5