Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Профилактични прегледи за глаукома

Профилактични прегледи за глаукома извършват лекарите от Катедрата по очни болести и зрителни науки на МУ-Варна. Те са посветени на Световния ден за борба с глаукомата 12 май и продължават по график на 13,14,15,18 и 19 март. Тази година кампанията премина под надслов "Аз живея без страх от глаукома". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3