Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на проф. Мария Цанева

На 11.03.2019 г. аудитория А на УМБАЛ "Св. Марина" проф. д-р Мария Ангелова Цанева изнесе академична лекция на тема „OLGA И OLGIM СТАДИРАНЕ НА ХРОНИЧНИТЕ ГАСТРИТИ В БОРБАТА СРЕЩУ СТОМАШНИЯ КАРЦИНОМ“. Снимки Петко Момчилов