Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Втори модул на Курс по история на медицината

На 13 и 14 септември 2019 г. в Заседателна зала на МУ-Варна се проведе втори модул на Курс по история на медицината 2019 г. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2