Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Кампанията Зелен живот

Комитетът по „Обществено здраве” към Асоциацията на студентите медици в България - Варна, Асоциацията на студентите по дентална медицина – Варна, Асоциацията на студентите по фармация – Варна и Студентски съвет при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна организираха кампания „Зелен живот“ с цел събиране на пластмасови капачки. Тя се състоя в два поредни дни - на 11 и 12 април 2019в сграда Ректорат и във Факултет по Фармация към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Целта на събраните пластмасови капачки е да бъдат предадени на фондация „Аз вярвам и помогам”, която със сръдствата от рециклирането им да бъде закупена животоспасяваща медицинска апаратура в помощ на специалистите в СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов " Варна и отделението по детска хирургия на МБАЛ "Св. Анна" гр.Варна. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2