Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

В действие - Специализанти в Първа клиника по хирургия

Ето как протича един работен ден в отделение по хирургия. В действие виждаме специализантите от Първа клиника по коремна хирургия от УМБАЛ "Св. Марина" д-р Борис Андонов и д-р Тургай Калинов, които работят по надзора на своите супервайзори. Снимките отразяват динамичната ежедневна работа в отделението, която започва рано сутрин, свързана с грижа за пациентите, работа в операциона зала и разбира се оформяне на документацията. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 6