Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Международен ден на сестринството 2019

​На 10 май 2019 г. в І аудитория на МУ-Варна беше отбелязан тържествено Международния ден на сестринството – 12 май. Празникът се организира от Катедра „Здравни грижи" на МУ-Варна. Снимки Пламен Гутинов

Страница 1 от 5