Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Конференция Здравните грижи – принос за качеството на живот

В периода 7-8 юни 2019 г. в МУ-Варна се провежда Втора конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот" под патронажа на ректора проф. д-р Красимир Иванов. Организатор е Катедрата по „Здравни грижи" към Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна. Научното събитие има за цел да представи актуални проблеми в областта на здравните грижи и обучението на студенти в направлението, както и да допринесе за обмена на информация и опит в съвременната медицинска практика. Снимки Даниела Зандова

Страница 1 от 4