Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Гергана Куюмджиева

На 16.12.2019 г. в зала "Панорамна 1" на РЗИ се състоя публична защитана д-р Гергана Куюмджиева за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Епидемиологично типизиране и механизми на антибиотична резистентност в клинично-значими Klebsiella pneumoniaе, изолирани в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3