Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Подписване на меморандум за сътрудничество

Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов и ректорът на Тверския държавен медицински университет в Русия проф. Леся Чичановская подписаха днес меморандум за сътрудничество. Актът на подписване на споразумението бе предшестван от кратко представяне на приоритетните дейности на двата университета и университетската болница „Св. Марина". Проф. Красимир Иванов постави акцент върху обучението в МУ-Варна, което е изцяло в крак високите технологии и инвестициите, които се правят в симулационното обучение. Изтъкна, че предвид на все по-задълбочаващият се в Европа дефицит на медицински кадри, университетите са институциите, които могат да се справят с този проблем, давайки качествено образование. Проф. Иванов изказа още пълната си подкрепа за партньорство между университетите, които именно чрез споделяне на своя опит, биха могли взаимно да подпомогнат изпълняването на общата им мисия на обучаващи институции. Гостите - заместник ректори от Тверския университет, ръководители на водещи клиники в областта на сърдечно-съдовата и лицево-челюстната хирургия и институти за продължаващо обучение в Москва - бяха запознати и с основните приоритети и области на действие на университетската болница „Св. Марина". Изпълнителният директор проф. д-р Валентин Игнатов представи болницата като една от най-високотехнологичните и модерно оборудвани в страната - основна база за практическо обучение на студентите и лечебно заведение с водещи позиции в областта на онкологията, костно-мозъчните трансплантации, образната диагностика, лечението на мозъчно-съдовите заболявания. По-късно гостите имаха възможността да разгледат базата на университетската болница под ръководството на заместник-директора по лечебно-диагностичната дейност – проф. д-р Силва Андонова. Текст: Дарина Велчева, снимки: Петко Момчилов

Страница 1 от 2