Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

В АГ болница беше отбелязан Денят на родилната помощ

С празничния ритуала „миене на ръцете“ лекарите и акушерките от АГ болница „Проф. д-р Димитър Стаматов“ отбелязаха празника Бабинден.

Страница 1 от 5