Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Ето как работи УМДЦ в ситуацията на извънредно положение

Университетски медико-дентален център многократно засили мерките за сигурност и дезинфекция. Освен стандартния протокол за хигиенен режим в центъра се прилагат допълнителни мерки и правила за посещение. При записване на час по телефона се осъществява телескрининг - разговор с дежурен лекар, за да се установи необходимостта от дентална помощ и да се оцени здравословното състояние. Служителите на регистратурата планират стриктно времето за прием на всеки пациент, така че да се избегне изчакване на място, струпване на пациенти и да бъде осигурено време за санитарната обработка преди и след всеки пациент. Затова от УМДЦ молят пациентите да идват точно на време за записания час и да идват без придружител, освен ако не е наложително. Достъпът до сградата е контролиран. На входа има медицинско лице, което измерва дистанционно температурата на постъпващите пациентите и придружаващи ги лица и предоставя за използване дезинфектант на ръцете, съдейства за попълването на въпросник за противодействане на разпространението на вирусни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID-19). УМДЦ призовава да се спазва необходима физическа дистанция от 1,5-2 м един от друг. Снимка Петко Момчилов