Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Държавен изпит по Инфекциозни болести

Държавен изпит по Инфекциозни болести, епидемиология, хигиена и социална медицина се проведе във Втора аудитория на МУ-Варна на 27.08.2020 г. На него се явиха студенти 6-ти курс от специалност "Медицина". Оценяването протече при засилени противоепидемиологични мерки. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3