Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Научна работа в Катедрата по химия

Доц. Албена Мерджанова и нейният екип подготвят екстракти в изпълнение на проект "Проучване на биологичната активност и функционалните свойства на тъкан от черноморски двучерупчести (M. galloprovincialis, C. gallina и D. trunculus) като ресурс за природни нутрацевтици", финансиран от Фонд Научни изследвания на МОН". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3