Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Комуникация и наука в мрежовото общество

На 02.07.2019 г. в Трета аудитория на МУ-Варна се проведе семинар на тема „Комуникация и наука в мрежовото общество“, организирано като част от инициативите по проект № 818757 K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle) по програма Хоризонт 2020. Семинарът бе подходящ за млади учени, докторанти и изследователи, които биха желали да подобрят уменията си да комуникират наука. Лектори: доц. д-р Елисавета Гурова; д-р Калин Калинов; Албена Антонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Европейска нощ на учените 2019 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle“), финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри, договор 818757. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3