Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Златина Петева

На 29.01.20120 г. във Факултета по фармация се състоя публична защита на Златина Петева за присъждане на ОНС "Доктор". Тя представи дисертационен труд на тема „Безопасност и риск за здравето на човека от използването на черноморска мида (Mytilus galloprovincialis) като хранителен ресурс“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3