Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Представяне на новата книга на доц. Георги Маринов

В рамкита на Втория модул на Курс по история на медицината в Заседателната зала на МУ-Врна на 13.09.2019 г. беше представена книгата на доц. Георги Маринов "Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2