Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Пубична защита на д-р Атанас Лисничков

На 11.03.219 г. в аудиротия "Владимир Иванов" на УМБАЛ "Св. Марина" се състоя публична защита на д-р Атанас Лисничков. Темата на дисертационния му труд е: "Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцес". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2