Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Обучение за медицинско осигуряване при извънредни ситуации се проведе в МУ-Варна

Първото в страната обучение по антитероризъм за стажант-лекари се проведе а в Медицински университет – Варна. Модулът, озаглавен Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали, продължи 5 дни. За откриването на обучението пристигна посланикът на Израел у нас Н. Пр. Ирит Лилиан. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4