Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Семейна и социална среда на новороденото

Тридневно следдипломнообучение "Семейна и социална среда" започна на 05.07.2019 г. в зала "Панорамна" на МУ-Варна, намираща се в сградата на РЗИ. То е предназначено за лекари, акушерки, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, психолози, педагози, социални работниции други специалисти с висше образование, проявяващи интерес към тематиката. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4