Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Радостина Жечева

На 12.09.2019 г. в Зала "А" на МК-Варна се състоя публична защита на Радостина Жечева за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Медицинската сестра в подкрепа на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14 години“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2