Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Георги Вълчев

На 11.05.2018 г. в аудитория "Лука Пранчев" на УМБАЛ "Св. Марина" се състоя публична защита на д-р Георги Вълчев за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Класификация и подбор на образно дефинирани рискови фактори при невробластом“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2