Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Весела Христова

На 13.03.2020 г. в аудитория "Димитър Клисаров" на ФДМ д-р Весела Христова представи дисертационен труд на тема "Клиновидни дефекти-епидемиология,клинична картина и възможности за обтуриране" за придобиване на ОНС "Доктор". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3