Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Ивайло Митковски

В Първа аудитория на МУ-Варна на 07.02.2020 г. д-р Ивайло Митковски защити дисертационен труд на тема „Ендопротезиране на раменна става след фрактури на проксималния хумерус при възрастни пациенти“ за придобиване на ОНС "Доктор". Снимки Петко Момчилов ​

Страница 1 от 3