Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Думите са скитници бохеми

За пореден път в МУ-Варна се проведе инициативата "Под магическото перо на медиците". Литературната вечер се проведе в зала "Панорама" на Факултета по фармация на 11.06.2019 г. Залата се оказа тясна и се наложи пренасянето на допълнителни столове, за да има къде да седнат гостите на представянето на новата поетична книга на доц. д-р Добрин Паскалев – „Думите са скитници бохеми“. Стихосбирката е издадена с подкрепата на ректора на МУ-Варна проф. Красимир Иванов. Организатори на литературната вечер бяха Библиотеката и Издателството на МУ-Варна, с активното съдействие на проф. д-р Димитричка Близнакова и доц. Емануела Мутафова, които представиха автора. Събитието беше разчупено от музикалните изпълнения на Сезгин Алков, студент от специалност "Фармация". В залата бяха подредени и рисунките на Вяра Кръстева, които са част от илюстрацията на стихосбирката. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3