Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Павлина Пенева

На 04.02.2019 г. в аудитория Владимир Иванов на УМБАЛ "Св. Марина" във Варна се състоя публична защита на д-р Павлина Пенева за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2