Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Пламен Русев

На 15.04.2019 г. в Докторантското училище на МУ-Варна се състоя публична защита на Пламен Русев за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е "Дигитални решения за управления на социални и здравни предизвикателства". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3