Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Холограмни изображения помагат при изучаването на анатомия

Съоръжение, на което се прожектират холограмни изображения на човешки органи, кости и системи е монтирано на Третия етаж на МУ-Варна в Катедрата по анатомия и клетъчна биология. Установката е разработена от ас. д-р Петър Вълчанов, който е направил и някои от вируталните 3D модели. Идеята е чрез създадените триизмерни изображения да се улесни обучението по анатомия на студентите. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3