Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Миглена Тодорова

На 04.09.2019 г. във Факултета по фармация се състоя публична защита на Миглена Тодорова за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния ѝ труд е „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност с оглед използването му като суровина при производството на храни и лечебни средства“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2