Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

МУ-Варна - домакин на NUGO week 2017

В периода 28-31 август МУ-Варна стана домакин на XIV годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика (NuGo). Всяка година международното събитие събира учени, изследователи и лектори от целия свят. България е първата страна в Източна Европа, домакин на престижния форум. Той бе открит от декана на Факултета по фармация към МУ-Варна проф. Диана Иванова. Заместник-ректорът по иновации и транслационна медицина на МУ-Варна проф. д-р Христина Групчева поднесе приветствие към участниците от името на Ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов: „Повишаване на качеството на обучението, изследователската дейност и практическата диагностично-лечебна работа са сред основните цели на Медицински университет - Варна. Със сигурност може да твърдим, че се прави най-доброто те да се изпълняват успешно. Събирането на всички специалисти в областта на днешния форум за 14-и пореден път е още една стъпка към постигане на тези цели.“ Мото на форума тази година бе „Молекулярното хранене - да разберем как храната повлиява на здравето“. Той събра над 100 участници от 24 страни по света. Първото събитие от богатата програма на конференцията беше курс за млади учени, докторанти и постдокторанти в областта на нутригеномиката, който се проведе във Факултета по фармация на МУ-Варна. Темата на двудневния курс бе „Напредъкът в използването на новите технологии в молекулярното хранене“. 20 участници от 12 страни се включиха в предизвикателството и имаха възможност да слушат лекции от световнопризнати имена в нутригеномиката, както и да правят интересни експерименти в лабораторията на Факултета по фармация. Сред останалите съпътстващи събития на конференцията бяха ежегодната Асамблея на NuGO, срещи на партньори на NuGO и екипи по проекти на ЕС. Научната програма традиционно включи и пленарни лекции от водещи специалисти и съобщения в иновативните научни направления нутригеномика, молекулярно хранене, персонализирана медицина и системна биология. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3