Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

СДО курс Нарушения в хранителното поведение

Тридневният курс СДО „Нарушения в хранителното поведение – проблемите на 21 век. Възможности за повлияване и терапия "започна на 07.06.2019 г. в Медицински университет – Варна. Във всички теми и лекции на курса акцент е съвременният холистичен подход към нарушенията в хранителното поведение в контекста на нутритивното, психиатричното, психоаналитичното и педагогическо знание за него. Обучението е насочено към широк кръг от специалисти – лекари (педиатри, ОПЛ, психиатри, терапевти и други специалисти), акушерки, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, психолози, педагози, социални работници и други специалисти с висше образование, проявяващи интерес към тематиката. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4