Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на проф. Силвия Борисова

На 26.11.2018 г. проф. Силвия Борисав, д. оз. н., от Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна изнесе в зала "А" на Медицинския колеж академична лекция на тема "Стандарти за добра сестринска практика в здравните грижи". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3