Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Христина Иванова

На 12.09.2019 г. в Зала "А" на МК-Варна се състоя публична защита на Христина Иванова за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Акушерска здравна грижа при профилактика на рака на маточната шийка“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2