Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна участва в среща на тема: "Диабет и превенция на незаразните заболявания в Европа"

В Брюксел се проведе среща на тема "Диабет и превенция на незаразните заболявания в Европа", която се организира от Международната диабетна федерация за Европа. Срещата бе част от дейностите по проекта "Feel4Diabetes" за разпространение на резултатите от проучването, по който МУ Варна е партньор.

На срещата бяха изнесени резултати от най-актуалните проучвания в областта на превенцията на НЗБ от водещи лектори от Холандия, Швеция, Испания, Дания, Белгия, Великобритания както и експерти по НЗБ към СЗО, ОИСР (OECD). Заедно с учените, в срещата взеха участие и представители на други заинтересовани страни по превенция и профилактика на диабета и НЗБ - здравна политика на местно и национално ниво, браншови организации на производителите на храни и напитки на европейско ниво,  диетолози. Участниците от България бяха доц. д-р Наталия Ушева от Факултета по обществено здраве -  изследовател по проекта "Feel4Diabetes" и доц. Антоанета Цветкова, председател на комисията по здравеопазване към Община Варна.

Проектът "Feel4Diabetes" е финансиран от ЕК по програмата Хоризонт 2020 и Глобалния алианс за хроничните болести с цел насърчаване на здравословен и активен начин на живот в семействата цяла Европа.

Настоящата програма е училищно- и обществено-базирана интервенция, с участие на целите семейства на учениците от 1-4 клас.

Програмата работи в тясно сътрудничество с община Варна, използвайки всички налични ресурси (съоръжения и персонал), за да се създаде по-благоприятна социална и околна среда за семействата, както и предоставяне на повече възможности за физическа активност и семейни дейности следобед и през почивните дни. Допълнително е предоставена подкрепа за семейства, в които е установен висок риск за развитие на захарен диабет тип 2 в следващите години. Участниците в програмата в България са над 6000 и по резултатите от първата година на проучването, програмата е с най-добри показатели за цена-ефективност на приложените интервенции в сравнение с другите страни-участници ( Белгия, Гърция, Испания, Унгария и Финландия).