Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Електронно заверяване на дисциплини и семестри

Във връзка с оптимизиране организацията на учебния процес и административното обслужване на студентите от този семестър в Медицински университет – Варна се въвежда  електронно заверяване на дисциплини и семестри за студентите в редовна форма на обучение.

Електронното заверяване отменя  напълно прилаганото досега заверяване в студентските книжки.

Заверяването на дисциплини в края на семестъра ще се осъществява електронно от асистента/преподавателя, водещ упражненията (практическите занятия). Заверяването на целия семестър ще се извършва електронно в съответния деканат/учебна канцелария.

Заверяване на дисциплини, удостоверявано в студентските книжки, няма да бъде приемано в деканатите на факултетите и учебните канцеларии на колежа и филиалите.