Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Академична лекция на тема „Сътрудничеството кинезитерапия - ортопедия“ ще изнесе доц. Гергана Ненова

17 Май 201712:30
-
17 Май 2017

На 17 май 2017 г. (сряда) от 12:30 ч. в III-та аудитория, сграда „Ректорат" на МУ – Варна доц. Гергана Ненова от УС „Рехабилитатор" при Медицински колеж – Варна ще изнесе академична лекция на тема „Сътрудничеството кинезитерапия - ортопедия".

Лекцията ще разгледа значимостта на кадрите, предоставящи услуги в областта на рехабилитацията и кинезитерапията в рамките на сътрудничеството в прилагането на екипни рехабилитационни грижи. В тази връзка се извежда и назрялата необходимост от адаптиране на образованието по кинезитерапия в България с европейското. Въвеждането на обучение по кинезитерапия в медицинските университети в страната - образователно квалификационните степени „Бакалавър" и „Магистър", ще бъдат първата сериозна стъпка за равнопоставянето на специалността наред с другите медицински специалисти.

Доц. Гергана Бончева Ненова, доктор притежава магистърска степен по „Кинезитерапия", магистърска степен по „Здравен мениджмънт" и степен „доктор" по „Управление на общественото здраве". Преподава „Кинезитерапия" в ортопедията и травматологията, в неврологията и психиатрията, в амбулаторни и домашни условия. С над 18-годишен практически опит в областта на кинезитерапията в болнични, доболнични и домашни условия, СПА, уелнес и здравен туризъм. С повече от 40 публикации в областта на кинезитерапията, интегрираните грижи, качеството на обучение във висшите медицински училища.