Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Кандидатстудентски изпит по биология

18 Юли 2017

На 18 юли кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" полагат писмен конкурсен изпит по биология, с продължителност 3 часа. Изпитът се провежда едновременно в гр. Варна, Шумен, Сливен и Велико Търново.

Конкурсният изпит по биология е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8 клас, 9 клас, 10 клас.

            Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

            За контакти – вижте тук.