Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на Факултета по обществено здравеопазване

12 Юли 201711:00

Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 12.07.2017 г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:

  1. Доклад на Декана
  2. Разни