Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на Факултета по обществено здравеопазване

24 Април 201713:30

Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 24.04.2017 г. (понеделник) от 13.30 часа в Заседателната зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:
  1. Доклад на Декана
  2.  Разни