Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Академична лекция на доц. Раса Янутиене

12 Септември 201713:00

На 12 септември от 13,00 ч. в зала „Доц. д-р Димитър Клисаров" на Факултета по Дентална медицина на МУ-Варна доц. Раса Кандротайте Янутиене от Литва ще изнесе лекция на тема "Bioengineering Activities at the Faculty of Mechanical Engineering and Design, Kaunas University of Technology".

Визитата е организирана в рамките на програма Еразмус за двустранно сътрудничество между Технологичен университет в Каунас и Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов", Варна.

Доц. Р. Янутиене е получила докторска степен и работи като лектор в същия университет. Заедно с изследванията за повишаване механичните свойства на различни сплави и детайли, нейните научни интереси включват и изучаване влиянието на вибрациите върху кръвните клетки. По време на лекцията доц. Янутиене ще запознае аудиторията с последните разработки в областта на биоинженерните технологии във факултета по Машинно инженерство и дизайн, възможностите на 3D принтиращите процеси и резултати от собствени разработки с приложение в медицината.