Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ФС на Факултета по обществено здравеопазване

11 Януари 201813:30

Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 11.01.2018 г. (четвъртък ) от 13.30 часа в Заседателна зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Декана
  2. Разни