Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на Факултета по обществено здравеопазване

20 Септември 201713:30

​Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 20.09.2017 г. (сряда) от 13.30 часа в Заседателната зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:


1. Доклад на Декана
2. Разни