Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ФС на Факултета по медицина

15 Януари 201815:00

​Съобщава се на членовете на Факултетния съвет на Факултета по медицина, че на 15.01.2018 г. (Понеделник) от 15.00 ч. в ПЪРВА АУДИТОРИЯ /сграда Ректорат, ет. 4/, ще се проведе заседание на Факултетен съвет на Факултета по медицина със следния Дневен ред:

1. Доклад на Декана.