Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на ФОЗ

3 Февруари 201713:30

​Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 3.02.2017 г. (петък) от 13.30 часа в Заседателната зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:

  1. ​Доклад на Декана
  2. Разни