Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Регионален форум „Горещи точки в диабетологията“

20 Април 2018

На 20 април 2018 г. в МУ-Варна ще се проведе регионалният форум (североизточен регион) „Горещи точки в диабетологията “. Участие ще вземат и специалисти от други области – неврология, кардиология, гастроентерология.
 Организатор е Катедрата по вътрешни болести, УС " Ендокринология и болести на обмяната"