Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Екип на МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ участва в европейска научна среща на хирурзите

Екип от Катедрата по Хирургически болести начело с проф д-р Росен Маджов участва в 21 –та годишна среща на European Society of Surgery /ESS/  и 68-ия конгрес на полските хирурзи, които се проведоха в периода 27.09 – 30.09 2017г. в град Краков – Полша. Участие от МУ-Варна взеха още доц. И. Плачков, доц. В. Божков, доц. Пл. Чернополски и д-р Д. Чаушев.

Като член на научния Комитет на ESS и гост лектор  професор Маджов представи доклад на тема: „Ретроперитонеални мекотъканни саркоми“, а доц. В. Божков участва с доклад на тема: „Спешна хирургия при възрастни пациенти“. Екипът  представи три постера на тема: „Остър холецистит при възрастни“, „Коремна болка при възрастни“ и „Чревни фистули“.