Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна предлага интересна възможност за любителите на спорта: курс по ветроходство

Един от най-старите начини за придвижване по вода е с помощта на ветрило. Хилядолетия наред хората са усъвършенствали този корабен двигател. До началото на 19 век, когато се появява парният двигател, цялата световна търговия по море е осъществявана от ветроходни кораби. Изключително популярно в чужбина, днес ветроходството е наричано спортът на богатите и известните. МУ-Варна осигурява възможност на всички желаещи да се възползват от предимствата, които предлага този спорт.

През втория семестър в МУ-Варна ще продължи обучението по ветроходство като част от задължителната подготовка по спорт на студентите от първи и втори курс. За първи път желаещите студенти от по-горен курс, преподавателите и служителите също ще могат да вземат участие.

Поради големия интерес записването ще става от 13.02. до 17.02. до запълване на местата.

Обучението ще се проведе в периода 18.03. до 21.05. (само събота и неделя), като ще включва 10 часа лекции и 20 часа практика.

Групи:
1-ва група - „Въведение във ветроходството" – за начинаещи от 1-ви и 2-ри курс -  на английски език (част от задължителната подготовка по спорт на студентите)

2-ра група - „Ветроходство - усъвършенстване" – за напреднали -  на английски език

3-та група – „Въведение във ветроходството" – за студенти, преподаватели и служители -  на български език

Таксата за участие в курса е 100 лв. за всички групи, като е необходимо предварително да се преведе по сметка:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

 Процедура по записване:

  1. Заявяване на участие в УС по спорт.
  2. Плащане по банков път (в основание за плащане да се изпише: „Курс по ветроходство").
  3. Представяне на платежното в УС по спорт.
За информация - в УС по спорт или на тел.: 0899 011 290 – Явор Колев – преподавател