Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Библиотека

До 30 април всички преподаватели, специализанти, докторанти, студенти и служители на МУ-Варна трябва да посетят Библиотеката, за да им бъдат издадени безконтактни читателски карти. Издаването е безплатно. Чрез картата читателите ще получат:

1. физически достъп до всички филиали на Библиотеката на МУ-Варна;

2. персонална регистрация, с която ще могат да:

- ползват компютрите във всички филиали;

-  печатат и копират материали в библиотеките в сграда „Ректорат" и във ФДМ (копията ще се заплащат по себестойност);

- заемат и връщат самостоятелно литература чрез машините за самообслужване в библиотеките в сграда „Ректорат" и в Медицински колеж;

- връщат заета литература в извънработно време на библиотеката чрез машината, намираща се на 1 етаж в сграда „Ректорат" (важи само за учебници, заети от библиотеката в сграда „Ректорат", от следващата учебна година).

Картите трябва да се пазят, защото повторното издаване се заплаща.

Електронен каталог

Абонирани електронни ресурси за 2013 г.

Достъпът до базите данни е свободен през компютрите на територията на МУ-Варна, сграда „Ректорат", Факултет по дентална медицина, Медицински колеж, УМБАЛ „Св. Марина", МБАЛ „Св. Анна".

В Библиотеката на МУ-Варна се правят регистрации за отдалечен достъп до базите ScienceDirect и Scopus. Заявки на потребители могат да се подават на място или на e-mail library@mu-varna.bg.

Oперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"​​​​​​​